ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Pěvecký sbor HLAHOL

Sbor Hlahol Nymburk byl založen v roce 1860. Po I. světové válce se Hlahol ocitá na špičce českých pěveckých sborů, vystupuje s Českou filharmonií, v rozhlase, v roce 1935 staví po dvanáctiletém sběratelském úsilí vlastní pěvecký Smetanův dům. Sbor studoval široký repertoár od středověku po současnost. Velký důraz byl kladen na interpretaci soudobé české hudby.
V roce 1920 se uměleckou vedoucí souboru stala paní Anna Polmanová-Preclíková. Pod jejím vedením prožil Hlahol období hektické činnosti (měl tehdy přes 1000 členů), které bylo spojené se změnou stylu práce, založením komorního sboru, mezinárodními kontakty a účastí na soutěžích.
Poslední léta jsou naplněna nejen domácím a zahraničním koncertováním (Francie, Španělsko, Dánsko, Německo, Švýcarsko), ale i snahou o stabilizaci pěveckých řad i hledáním smyslu sborové práce.
V současnosti má sbor kolem 25 členů a jeho sbormistrem je ing. Tomáš Pergel. Členskou základnu tvoří zpěváci z Nymburka, Poděbrad a dalších míst nymburského okresu. Mezi pravidelné akce Hlaholu patří již tradiční adventní koncerty v evangelickém kostele v Nymburce, zpívání na půlnoční mši v Poděbradech, na sv. Štěpána v nymburském katolickém kostele, tříkrálový koncert v kostele v Kostomlatech nad Labem a účast při dožínkové slavnosti ve skanzenu v Přerově nad Labem. Sbor se také pravidelně účastní festivalu Dny B. M. Černohorského v Nymburce. V repertoáru sboru jsou skladby různých žánrů: duchovní, světské a lidové.
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
e-mail pro fakturování
faktury@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq