ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Výtvarné sdružení Jana Dědiny

Výtvarné sdružení Jana Dědiny je volné seskupení výtvarníků, které vzniklo z účastníků výtvarných kurzů pořádaných před několika lety Okresním kulturním střediskem v Nymburce. Z účastníků kursů a jejich přátel se během let vytvořila skupina výtvarníků, kteří se i po zrušení kulturního střediska chtěli dále spolu scházet, vyměňovat si zkušenosti a společně malovat. Schůzky po zrušení kulturního střediska organizovala skupině nynější ředitelka nymburské knihovny paní Helena Liptáková a lektorem byl akademický sochař PhDr. Karel Peřina.
Před tímto výtvarným sdružením existoval v Nymburce Klub Jana Dědiny, který vedl nymburský výtvarník Jan Vorlíček. Klub Jana Dědiny již před vznikem sdružení ukončil svou činnost, a tak na návrh PhDr. Karla Peřiny a po dohodě s rodinou malíře Dědiny byla v r. 1996 nově vzniklá skupina nazvána Výtvarné sdružení Jana Dědiny. První společná výstava Výtvarného sdružení Jana Dědiny se uskutečnila v Městské knihovně v Nymburce dne 4. 4. 1997
Malíř Jan Dědina, jehož jméno výtvarné sdružení nese, se narodil ve Strakách u Nymburka. Po 15ti letech nuceně strávených v cizině se přestěhoval z Paříže do Nymburka, kde měl poté dům a atelier.
Během uplynulých let vystavovalo sdružení i mimo Nymburk, např. v Pečkách a v Českém Brodě, ale jeho domovskou výstavní scénou je Městská knihovna v Nymburce, kde pravidelně vystavuje každým rokem v prosinci. Sdružení má kolem 20ti členů, kteří se scházejí podle svých možností v průběhu roku vždy druhou sobotu v měsíci. Při příznivém počasí se výtvarníci vydávají malovat i do plenéru.
Výtvarné sdružení Jana Dědiny sbližuje autory, kteří i když zastávají širokou škálu výtvarných názorů a pohledů na svět, nacházejí v sobě chuť a vůli se scházet, společně pracovat a společně vystavovat.
V současné době sdružení Jana Dědiny spadá pod Nymburské kulturní centrum, které jej zaštituje.
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
e-mail pro fakturování
faktury@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq