AKCE NKC

Foto Soutěž

02.února - 31. března
Nymburské kulturní centrum vyhlašuje otevřenou fotografickou soutěž pro amatérské i profesionální fotografy nymburského regionu. Tématem fotografií je naděje.

ÚČAST: Amatérští i profesionální fotografové nymburského regionu.

PODMÍNKY ÚČASTI: zájemci o účast zašlou se svým jménem a adresou nejvýše 5 kusů fotografií v náhledu ve standardním rozlišení na mailovou adresu holasova@nkc-nymburk.cz do 15. března 2021.

ORGANIZACE SOUTĚŽE: Tříčlenná komise složená z berlínského fotografa Pavla Štichy, nymburského spisovatele a fotografa Jana Řehounka, a ředitele NKC Ladislava Langra vybere 10 až 15 fotografií. Ty budou zvětšeny na formát A1 a následně umístěny po dobu 1 měsíce na vybraných frekventovaných místech v Nymburce. Všichni postupující autoři (není podmínkou, že jeden autor musí být zastoupený jen jednou fotografií) obdrží písemné poděkování starosty města Nymburk za úspěšnou účast. Souběžně bude ve spolupráci s Turistickým informačním centrem vytvořená a distribuovaná orientační mapka s místy vystavených fotografií a s anketou veřejnosti. Ta určí hlavní diváckou cenu ve výši 4.000 Kč. Cena vítěznému fotografovi bude předána společně s diplomem na základě dosaženého nejvyššího počtu neanonymních odevzdaných hlasů v anketě.

Po skončení výstavy budou fotografie vydraženy ve veřejné aukci a celý výtěžek bude věnován
na rekonstrukci schodů umožnujících zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí v Nymburce pro veřejnost.


AUTORSKÁ PRÁVA: Přihlášení autoři svou účastí souhlasí s případným výše popsaným zveřejněním své fotografie a uvedením jména autora. Vyhlašovatel se zavazuje, že náhledy všech ostatních nezveřejněných fotografií, včetně údajů o autorech, budou vymazány.
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq