PROGRAM

NYMBURSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN 2021

03.května - 09. července
Připravovaná souborná výstava výtvarníků nymburského regionu si klade za cíl představit talent a kreativitu amatérů i profesionálů, kteří se zabývají širokým spektrem výtvarného umění.
Termín: 16. srpna – 14. září 2021 - velký a případně i malý sál Obecního domu Nymburk
PRAVIDLA ÚČASTI:
• Zúčastnit se může každý amatérský i profesionální výtvarník nymburského regionu bez ohledu na věk.
• Účastí se rozumí zaslání nejvýše 5 kusů libovolných původních autorských prací v elektronické podobě s popisem reálné velikosti, zvoleného materiálu a použité techniky.
• Do výtvarného salonu přijímáme malbu, grafiku, plastiku z libovolného materiálu, užitnou keramiku, koláž, šperky, textilní práce (batika, tapiserie, textilní modely apod.). Z technických důvodů není možné přijímat počítačovou grafiku a také fotografie, kterým věnujeme samostatnou jarní soutěž.
• Zaslaný balíček musí vedle navrhovaných exponátů obsahovat jméno a příjmení autora, adresu, e-mailový a telefonický kontakt.
• Do Nymburského výtvarného salonu 2021 je možné přihlásit i kolektivní práce.
• Z kapacitních důvodů bude o konečném zařazení díla do výstavy rozhodovat výstavní jury, která může vybrat až všech pět nabídnutých výtvarných děl, stejně jako nemusí vybrat žádné. Odůvodnění odmítnutí se neposkytuje. Jediným kritériem je zachování kvality výstavní přehlídky. Jury vydá k výstavě svou závěrečnou zprávu.
• Nejlepší z vystavených děl budou jury doporučena starostovi města k udělení Medaile starosty města Nymburk.
• Všichni vystavující vystavují na své náklady a berou na vědomí, že za případné poškození vystaveného díla pořadatel nenese odpovědnost nad rámec uzavřené výstavní pojistky.
• Termín pro zaslání nabídky výtvarných děl je do 9. července 2021 na adresu holasova@nkc-nymburk.cz.
SÍDLO:
PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 Nymburk
Česká republika

KANCELÁŘE A KORESPONDENČNÍ ADRESA:
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq