PROGRAM

Pocta Janu Zedrichovi: koncert Kateřiny Englichové a hostů

14. září, čtvrtek, 17.30
Klasický koncert předních českých, světově uznávaných hudebníků. Kateřina Englichová (harfa), Jitka Hosprová (viola), Stanislava Jirků (zpěv), Jan Riedlbauch a Miroslav Matějka (flétny)

Půl hodiny před koncertem proběhne krátká přednáška a bohoslužba P. Vojtěcha Novotného za Jana Zedricha. Přednášku povede Marcela Pachmanová.

Jan Nepomuk Zedrich byl nymburský měšťan, pukrmistr a mecenáš, který se zasloužil o předělání části poničeného kostela, patřícího k bývalému dominikánskému klášter. Z bývalého presbytáře se tak stala školní kaple, ve které byl J. N. Zedrich později pochován a v roce 1974 byla hrobka otevřena a pozůstatky vyjmuty. V letošním roce si připomínáme 150. výročí zahájení přestavby z roku 1857. Více o Janu Zedrichovi se dozvíte v Kapli sv. Jana Nepomuckého.

PROGRAM:

KATEŘINA ENGLICHOVÁ
& HOSTÉ
HLADIVÉ TÓNY HARFY
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
JITKA HOSPROVÁ – viola
STANISLAVA JIRKŮ – mezzosoprán
JAN RIEDLBAUCH – flétna
MIROSLAV MATĚJKA – flétna

Marin Marais (1656–1728)
Pět starých francouzských tanců pro violu a klavír
(úprava pro violu a harfu J. Hosprová a K. Englichová)
L´Agréable
La Provençale
La Musette
La Matelotte
Le Basque

Antonín Dvořák (1841–1904)
Biblické písně op. 99, pro mezzosoprán a harfu (výběr)
1. Oblak a mrákota jest vůkol něho
4. Hospodin jest můj pastýř
5. Bože! Bože! Píseň novou
10. Zpívejte Hospodinu píseň novou

Jacques Ibert (1890–1962)
Dvě Interludia pro flétnu, violu a harfu
Andante espressivo
Allegro vivo
- - - - - přestávka- - - - - - -
Claude Debussy (1862–1918)
Sonáta pro flétnu, violu a harfu (1915)
Pastorale. Lento, dolce rubato
Interlude. Tempo di Minuetto
Final. Allegro moderato ma risoluto

Jan Rychlík (1916–1964)
Dvě studie pro sólovou flétnu
Andante - Allegro

Václav Riedlbauch (nar. 1947)
Vodní hry, trio pro dvě flétny a harfu
Allegro risoluto
Vivace – Andante
Allegro

Miroslav Kubička (nar. 1951)
Písně o skryté kráse na text Jana Riedlbaucha pro mezzosoprán, flétnu, violu a harfu
Jezero – Andante, molto tranquillo
Litanie slz – Adagio
Hudba – Allegro vivace, ma non troppo
PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq