AKCE NKC

FOTOVÝSTAVA 2023

03.dubna - 02. května, 17.00
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ AUTORŮ NYMBURSKÉHO REGIONU NABÍZÍ III. ROČNÍK PLENÉROVÉ FOTOVÝSTAVY, KTERÝ ZVE ZA FOTOGRAFIEMI DO ULIC NYMBURKA

Porota vybrala šestnáct fotografií, které nejlépe vystihly společné téma “MAZLÍČCI-MILÁČCI“. S výsledky se můžete potkat v ulicích Nymburka a sami rozhodnout o vítězné fotografii (prostřednictvím hlasovacího lístku).

Vernisáž výstavy v podobě procházky po jednotlivých instalacích začíná v pondělí 3. 4. od 17 hodin před radnicí. Výstava potrvá do 2. 5. 2023.

Hlasovací lístek o nejlepší fotografii lze získat a současně i odevzdat v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců a v kanceláři NKC v Eliščině třídě 470, Nymburk. Lístek je ke stažení i na webových stránkách www.nkc-nymburk.cz
Vyplněný hlasovací lístek také můžete vložit do schránky NKC Nymburk.

________________________________________________________________

PROPOZICE III. OTEVŘENÉ PLENÉROVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
VYHLAŠOVATEL: Nymburské kulturní centrum

TÉMA: MAZLÍČCI-MILÁČCI

ÚČAST: amatérští i profesionální fotografové nymburského regionu

PODMÍNKY ÚČASTI: zájemci o účast zašlou se svým jménem a adresou nejvýše 5 kusů fotografií v náhledu ve standardním rozlišení na mailovou adresu holasova@nkc-nymburk.cz do 6. března 2023!!! 👈

ORGANIZACE SOUTĚŽE: Odborná komise vybere cca 20 fotografií. Ty budou zvětšeny na formát A1 a následně umístěny po dobu 1 měsíce na vybraných frekventovaných místech v Nymburce. Všichni postupující autoři (není podmínkou, že jeden autor musí být zastoupený jen jednou fotografií) obdrží písemné poděkování starosty města Nymburk za úspěšnou účast. Souběžně bude ve spolupráci s Turistickým informačním centrem vytvořená a distribuovaná orientační mapka s místy vystavených fotografií s tradiční anketou veřejnosti. Ta určí hlavní diváckou cenu ve výši 4.000 Kč. Cena vítěznému fotografovi bude předána společně s diplomem na základě dosaženého nejvyššího počtu neanonymních odevzdaných hlasů v anketě.

AUTORSKÁ PRÁVA: Přihlášení autoři svou účastí souhlasí s případným výše popsaným zveřejněním své fotografie a uvedením jména autora. Vyhlašovatel se zavazuje, že náhledy všech ostatních nezveřejněných fotografií, včetně údajů o autorech, budou vymazány.

Nymburské kulturní centrum
Přílohy:
Hlasovací lístek ZDE
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq