OBECNÍ DŮM

III. Nymburský výtvarný salón

16.června - 30. července, 17.00
III. ročník souborné výstavy výtvarníků nymburského regionu si již tradičně klade za cíl představit talent a kreativitu amatérů i profesionálů, kteří se zabývají širokým spektrem výtvarného umění.


PRAVIDLA ÚČASTI:
Zúčastnit se může každý amatérský i profesionální výtvarník nymburského regionu bez ohledu na věk.

Účastí se rozumí zaslání nejvýše 5 kusů libovolných původních autorských prací v elektronické podobě s popisem reálné velikosti, zvoleného materiálu a použité techniky.

Termín pro zaslání nabídky výtvarných děl je do 17. 5. 2023 na e-mailovou adresu holasova@nkc-nymburk.cz

Po akceptaci prosíme díla fyzicky doručit nejpozději do !!! úterý 23. 5. 2023!!! a to po dohodě s paní Holasovou (+420 725 831 594) do Obecního domu Nymburk.

Do výtvarného salonu přijímáme malbu, grafiku, plastiku z libovolného materiálu, užitnou keramiku, koláž, šperky, textilní práce (batika, tapiserie, textilní modely apod.). Z technických důvodů není možné přijímat počítačovou grafiku a také fotografie, kterým věnujeme samostatnou jarní soutěž.

Zaslaný e-mailový balíček musí vedle navrhovaných exponátů obsahovat jméno a příjmení autora, adresu, e-mailový a telefonický kontakt.

Do Nymburského výtvarného salonu 2023 je možné přihlásit i kolektivní práce.

Z kapacitních důvodů může být počet vystavených exponátů na jednoho výtvarníka omezen s ohledem na zachování kvality výstavní přehlídky.

Nejlepší z vystavených děl budou výstavní jury doporučeny starostovi města k udělení Medaile starosty města Nymburk.

Všichni vystavující vystavují na své náklady a berou na vědomí, že za případné poškození vystaveného díla pořadatel nenese odpovědnost nad rámec uzavřené výstavní pojistky.

________________________________________________________________________________


Vernisáž výstavy proběhne v pátek 16. 6. 2023 od 17.00 ve velkém sále Obecního domu Nymburk. Na vernisáži zahrají žáci pana Smrtky:
Patrik Karásek - housle
Jakub Baborovský - klavír
V den vernisáže bude otevřeno do 19.00
Termín výstavy 16. 6. – 30. 7. 2023

ROZŠÍŘENÁ OTEVÍRACÍ DOBA 17. 6. - 2. 7.
s možností hromadných návštěv školních tříd
Po-Pá 10.00-12.00 13.00-17.00
So-Ne 10.00-12.00 14.00-17.00

OTEVÍRACÍ DOBA 3. 7. - 30. 7.
Po-Pá 13.00-17.00
So-Ne 10.00-12.00 14.00-17.00

Vstupné dobrovolné
OBECNÍ DŮM
BEDŘICHA SMETANY 55
288 02 NYMBURK
JANA HOLASOVÁ
administrativní a organizační referent
+420 725 831 594
holasova@nkc-nymburk.cz