AKCE NKC

Noc kostelů

02. června, pátek, 18.00 - 22.30
"Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost."

Program jubilejní patnácté Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1600 kostelů a modliteben. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i kulturně-duchovní program, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.


KOSTEL SV. JILJÍ
18.00 / Bohoslužba
19.00 / Komentovaná prohlídka kostela
20.00 / Koncert Pavla Helana
21.00 / Prohlídka varhan s ukázkou
22.00 / Adorace za poděkování Noci kostelů

EVANGELICKÝ KOSTEL
18.00 / Zahájení se zpěvem a slovem na biblické motto Co je vlastně Bible? / První biblický koutek
19.30 / Koncert studentů Pražské konzervatoře, soubor Aerofonia
21.00 / Co je vlastně Bible? / Druhý biblický koutek

HUSŮV SBOR
18.00 / Zahájení, úvodní modlitba / Pěvecké vystoupení folklorního souboru Šáteček
19.15 / Nejen církevní varhanní melodie, hraje Mgr. Jana Schwarzová
20.30 / Společné zpívání návštěvníků u varhan na kůru
21.45 / Závěrečná modlitba

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Vokálně instrumentální soubor KviMtet vystoupí ve 30min. tematických blocích:
19.30 / Z filmů a muzikálů
20.15 / Lidové písně
21.00 / Populární písně
22.00 / Duchovní písně

KviMtet je vokálně instrumentální soubor absolventů Pěveckého sboru a Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad, kteří jsou zároveň členy poděbradského smíšeného pěveckého sboru Collegium 2010. KviMtet se skládá z 6 členů, kteří společně zpívají vícehlasé skladby ve složení soprán 1, soprán 2, alt, tenor 1, tenor 2 a bas. Členové KviMtetu zároveň působí jako sóloví zpěváci, instrumentalisté, autoři skladeb a aranží. Svůj repertoár doprovázejí hrou na klavír, housle, violoncello, kytaru, klarinet... a můžete je slyšet také a capella. Jejich repertoár tvoří hudba artificiální i nonartificiální z různých uměleckých období. Soubor úspěšně koncertuje od roku 2015, založila a vede jej PhDr. Jaroslava Dunovská. S KviMtetem příležitostně vystupuje jako sedmý člen moderátor a recitátor Jaroslav Brendl.


Vstup volný
Více o Noci kostelů na www.nockostelu.cz
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq