OBECNÍ DŮM

RADNICE SENIORŮM

01. - 05. října
RADNICE SENIORŮM

po 1. / 9 hodin / Obecní dům
Zahájení / Seznámení se s programem (káva, zákusek a malé překvapení).
Vystoupí a představí se: Odbor soc. věcí MěÚ Nymburk, Rezidence Labské Terasy, Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, Svaz postižených civilizačními chorobami.

út 2. / 14 - 18 hodin / ZDARMA / Obecní dům
Čas na čaj / K tanci a poslechu zahraje kapela Trioda.

st 3. / 14 hodin
Procházka za gotickými památkami Nymburka / Se starostou PhDr. Pavlem
Fojtíkem, sraz před radnicí.

čt 4.
10 hodin / Film Teorie tygra, Kino Sokol, zdarma.
14 hodin / Odpoledne v penzionu Panorama, posezení s hudbou a opékáním
špekáčků.

pá 5.
9:30 hodin / Úvod do dědického práva / Obecní dům / Náplní přednášky bude
teoretický i praktický úvod do dědického práva.
18 hodin / Vystoupení Pavlíny Filipovské / Obecní dům / Poslechnout si můžete vyprávění ze života herečky a zpěvačky. Zazní písničky z repertoáru Jiřího Šlitra.

Vstupné na Pavlínu Filipovskou 100 Kč / senioři 50 Kč. Předprodej vstupenek
v Turistickém informačním centru Nymburk (Náměstí Přemyslovců 165), Obecním domě(Bedřicha Smetany 55) a v Nymburském kulturním centru (Palackého třída
449/64). Nižší vstupné platí pro seniory nad 60 let.
Podrobné informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz nebo na plakátech.
OBECNÍ DŮM
BEDŘICHA SMETANY 55
288 02 NYMBURK
VĚRA HÁJKOVÁ
propagační referentka
+420 325 541 789
+420 725 831 594
hajkova@nkc-nymburk.cz