KAPLE SV. J. N.

KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ - BMČ

19. dubna, čtvrtek
Program zahajovacího koncertu „Nymburské dny B. M. Černohorského“
kaple sv. Jana Nepomuckého – 19. 4. 2018

pěvecký sbor Canzonetta

sbormistr: Věra Kubálková
klavír: Iryna Cherkashyna
housle: Štěpánka Podruhová

1. lidová píseň v úpravě P. Ebena Ó, řebíčku zahradnický
sólo: J. Špetlová

2. A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy:
Možnost
Na tej našej střeše
Voda a pláč – sólo: E. a  K.
Pokorných

3. G. Young: Alleluia

4. Slovácká lidová píseň: Okolo Hradišťa
sólo: J. Špetlová

5. L. Cohen: Halelujah sólo: A. Poláčková, K. Pokorná


PKS ZUŠ Nymburk

Sbormistr: Petr Dolejší
Klavír: Iryna Cherkashyna

W. A. Mozart: Sanctus a Benedictus z Korunovační mše C dur K.V. 317
KAPLE SV. J. NEPOMUCKÉHO
TYRŠOVA 5/7
288 02 NYMBURK
nkc@nkc-nymburk.cz