KAPLE SV. J. N.

BMČ - ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

19. září, středa, 19.00
Nymburské hudební spolky: VOX Nymburgensis, PS Hlahol a Nymburský komorní
orchestr zahrají závěrečný koncert festivalu Bohuslava Matěje Černohorského.


VSTUPNÉ DOBROVLNÉ.
KAPLE SV. J. NEPOMUCKÉHO
TYRŠOVA 5/7
288 02 NYMBURK
nkc@nkc-nymburk.cz