O nás

Základním účelem Nymburského kulturního centra je uspokojovat kulturní zajmy a potřeby města Nymburka, provozovat městské kino Sokol, velký a malý sál Obecního domu a kapli sv. Jana Nepomuckého. Umožňovat zájmovou činnost v oblasti neprofesionální kultury a zajišťovat širokou nabídku kulturních pořadů.

NÁPLNÍ NAŠÍ ČINNOSTI JSOU TYTO AKTIVITY

 • koncerty
 • divadelní představení
 • výstavy
 • přehlídky, soutěže a festivaly
 • poznávací, vzdělávácí a kulturně společenské akce
 • mimoškolní vzdělávání
 • kulturní produkce a kulturně společenské akce
 • poskytování všestranné podpory zájmovým a zájmovým uměleckým činnostem občanů a jejich sdružení
 • výlep plakátů
 • materiálně technické zabezpečení kulturních a společenských akcí
 • provozování kina Sokol

HODINY PRO VEŘEJNOST

PO7.30 - 11.3012.30 - 15.30
ÚT -
ST7.30 - 11.3012.30 - 15.30
ČT7.30 - 11.3012.30 - 15.30
7.30 - 11.30

Zaměstnanci Nymburského kulturního centra

Budova NKC
Bc. Iveta Zenklová - ředitelka NKC
Jana Havelková - organizační pracovnice
Lukáš Kadava - programový pracovník + vedoucí kina
Miloslava Fialová - ekonomka + účetní
Kateřina Salavová - administrativní pracovnice + pokladní
Jiří Plášil - technický pracovník
Jaroslav Šafařík - technický pracovník
Budova kina Sokol
Jiří Lejsek - promítač
František Burián - promítač
Jiří Volf - promítač
Antonín Doubrava - uvaděč
Hana Trejbalová - uvaděčka, uklízečka
Božena Kalinová - pokladní
Mgr. Jana Vecková - pokladní
Budova obecního domu
Věra Hájková - propagační referentka
Jaroslav Šturma - technický pracovník
Ing. Jaroslav Horáček - technický pracovník
PALACKÉHO TŘÍDA 449/64
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq