ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Nymburský komorní orchestr

Nymburský komorní orchestr, zkráceně NKO byl založen v r. 1980. Čítal dvě desítky amatérských hudebníků a vedl ho student pražské AMU korejské národnosti Han Zong Hwau. První koncert se s ním uskutečnil 2. 6. 1983. V tomto roce současně slavil i desetileté výročí svého vedení orchestru již i prof. Jaroslav Motlík, koncertní mistr viol v České filharmonii. Jako umělecký vedoucí a dirigent vedl orchestr v letech 1985 až do roku 1998, kdy ukončil spolupráci ze zdravotních důvodů. Za jeho působení měl orchestr stále 20 členů a to jak v oblasti smyčcových nástrojů, tak i dechové nástroje. Pořádal nejen vlastní koncerty i se skladbami napsanými přímo pro NKO, ale doprovázel tehdy i velmi početný pěvecký sbor Hlahol, který čítal 90 členů ve skladbě "Zpěvy lidu českého" od J. Maláta v instrumentaci prof. Jaroslava Motlíka komponované přímo pro NKO. Po jeho působení se ujal vedení prof. Jiří Navrátil, který byl nejen dlouholetým členem Poděbradského symfonického orchestru jako violista, ale i předsedou společnosti Otakara Vondrovice, kterým je ve svých 90 letech i dodnes. První samostatný koncert s panem prof. Navrátilem měl NKO 17. 5. 1999 v Poděbradech na kolonádě. Za jeho působní vystupoval orchestr nejen v Nymburce a v Poděbradech, ale i v Lysé nad Labem na zámku v Domově důchodců, kde byla nejen výtečná atmosféra, ale i věrní a vděční posluchači. Po něm dále vedl orchestr od roku 2006 i Milan Veselý, violoncellista Poděbradského symfonického orchestru. Od roku 2009 NKO funguje pod záštitou Nymburského kulturního centra. Své působení Milan Veselý ukončil v roce 2014 ze zdravotních důvodů. Po panu Milanu Veselém vede do současnosti náš orchestr koncertní mistr Arnold Smrtka. Pod jeho vedením dostala úroveň souboru novou dimenzi, která se projevila naprosto vyprodanými koncerty a velkými ovacemi publika. Rovněž navázal vynikající a velmi prospěšnou spolupráci se ZUŠ B. M. Černohorského v Nymburce.
S Nymburským komorním orchestrem účinkovali jako sólisté např. světově uznávaný varhaník Vladimír Roubal, trumpetisté, členové hudby Hradní stráže prezidenta republiky, František a Jakub Svejkovští, vynikající kytarista Milan Štěpánek, violoncellistka- členka Sukova komorního orchestru Hana Hašplová a mnozí další hudebníci mezinárodního renomé. Nymburský komorní orchestr pod vedením svého ředitele Arnolda Smrtky spolupracuje také se členy světově proslulého orchestru České filharmonie.
Nymburský komorní orchestr rád přivítá ve svém středu další hudebníky, zájemce o provozování nádherného koníčka, vážné hudby.
komorni-orchestr
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
e-mail pro fakturování
faktury@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq